European Cup Jiu-Jitsu

20190406-4X6A2797 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-4X6A2786 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-BZ1I7682 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-BZ1I7854 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum 
20190406-4X6A2891 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-4X6A2873 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-BZ1I7809 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum  20190406-4X6A2861 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum 
20190406-BZ1I7830 : Jiu-Jitsu, Sport, Wognum